počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK(0,0 EUR)
měna: CZK | EUR
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 8
Dnes: 634
Týden: 4428
Celkem: 932578
Počet kliků: 3000245
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Borušov u Moravské Třebové ičo:64209008 - JSME PLÁTCI DPH - - č.ú. 2300970729/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.mydlarnaerde.cz


Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mydlarnaerde.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním nebo v objednávkovém formuláři.

5. Storno objednávky je možné provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Je potřeba uvést číslo objednávky

6. Ceny výrobků  jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Celková cena za objednané zboží  je uvedená v celkovém shrnutí objednávky před odesláním objednávky.

 

7. Poštovné

Balík do ruky je dodán do druhého dne prostřednictvím české pošty

Doporučená zásilka je dodána do tří dnů prostřednictvím české pošty

Balík na Slovensko je do 1 kg 250 kč, nad 1 kg 350 kč

Dobírka je 50 kč

 

POŠTOVNÉ - (česká pošta)......................do 0,3 ks(1-2ks mýdla) - 45kč

 

 

POŠTOVNÉ - (česká pošta) ................... do  0,5 kg ( 3-4ks mýdla) - 65 kč

 

POŠTOVNÉ - (česká pošta)  ...................do   1kg  -80 kč

  

Slovenská republika - poštovné........do 0,5 kg -150 kč

  

                                                                     .......do 1kg----250 kč

8. Způsob platby:

  • bankovním převodem - ZDARMA Pozor, nehraďte částku dříve, než k tomu budete vyzváni e-mailem, kde bude uvedeno také číslo účtu!)
  • na dobírku (hotově při převzetí zboží) -  50,- Kč
  • Pro Slovenskou republiku platí pouze možnost platba převodem na účet

9. Dodací lhůta

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty nejpozději do 2 pracovních dní. Pokud je uvedená u výrobku dodací lhůta delší než 2 dny, bude se celá objednávka řídit dodací lhůtou výrobku s nejdelší dodací lhůtou.

 

10. Reklamace a záruka zboží

Každé zboží je označeno výrobní šarží a datumem expirace. Pokud se jedná o jiné výrobky než kosmetické je záruka 12 měsíců

Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit.

Kupující nemůže vrátit zboží, pokud to bylo zboží kosmetické a bylo použité!!! Ze zákona může prodejce odmítnout přijmout kosmetické zboží zpět!!!

Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat a zboží musí vrátit bez známek používání a poškození. V případě nedostatečného zabalení a poslání poškozené zásilky může prodejce zásilku odmítnout.

Poštovné vráceného zboží hradí vždy kupující.

Částka vráceného zboží je vyplacena vždy až po převzetí a zaprotokolování vrácené zásilky na účet kupujícího do 14 dní po přijetí zásilky.

Pokud si kupující nevyzvedne svou objednávku na poště a zásilka bude poštou vrácena zpět k prodávajícímu, bude kupujícímu stržena vynaložená částka za výdaje na poštovné. Částka, která bude zákazníkovi vrácena zpět, bude řádně zaprotokolována a kupující bude předem informován o částce, která mu bude vrácena zpět na účet po odečtení  poštovného  a balného.

 

11. Záruční lhůta se nevztahuje na:

  • pokud je zboží poškozeno nevhodným zacházením
  • pokud bylo poškozeno běžným opotřebením

 

12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník také právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Kupující může prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat i jiným jednoznačným písemným prohlášením, které splňuje zákonné povinnosti.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání zboží, které kupující vrací (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si kupující ponechává v držení, a byly-li náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.

Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy (písemně nebo telefonicky) a zásilka byla již vyexpedována, kupující je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odesláním objednávky nejpozději do 14 dní od písemného upozornění prodávajícího.

Prodávají si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodů!

13. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

 

Tyto obchodní podmíniky jsou platné od 1.2.2016

 

Dodatek k obchodním podmínkám, platné od 1.2.2016

 

Od 1.2.2016 vchází v platnost zákon o mimosoudním řešení v případě spotřebitelských sporů.

 

V případě, že by došlo k sporu mezi spotřebitelem a Jaroslavem Dujsíkem,( Mydlárna ERDÉ), který by se nepodařilo urovnat, může poskytnout informace o sporu přímo Českou obchodní inspekci na stránkách www.coi.cz.

 

Prodávající Jaroslav Dujsík je povinen se vyjádřit do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

Prodávající Jaroslav Dujsík je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

Společnost Jaroslav Dujsík (Mydlárna ERDÉ), se vždy snaží v maximálním rozsahu a ke spokojenosti zákazníka vyřešit veškeré problémy týkající se reklamace. Věříme, že slušnost a vstřícné jednání vždy vyřeší všechny možné potíže a nebude potřeba řešit spory mimosoudní cestou za asistence ČOI.